Your Basket is Empty Checkout

Back to previous page

Pāhana ʻĀina Lupalupa: Puke ʻIke Kahua ʻEpekema: He Aha ia Mea he Kāheka

Pāhana ʻĀina Lupalupa: Puke ʻIke Kahua ʻEpekema: He Aha ia Mea he Kāheka

Price: $8.00

Code: 978-0-87336-381-5

Puke ʻIke Kahua ʻEpekema: Kāheka    

No ka Papa: Mālaaʻo (akā, ʻo nā ʻano pae makahiki like ʻole ke nanea a hoʻopaʻa i ʻike hou!)    

 

E lēhei mai i nā kāheka o Hawaiʻi, a ʻo kāu keiki pū kekahi me ʻoe! E kipa mai i ia kaianoho loli mau e noho kūʻonoʻono ai kekahi poʻe iʻa. E neneʻe mai a pili i nā kupa o laila—ʻo ka pipipi alelo apuapu, ka loli ʻaweʻawe pipili, ka ʻina niho nahunahu, a pēlā wale aku. ʻOkoʻa ka iʻa, ʻokoʻa ka māhele o ke kino nāna e kiʻi i ka meaʻai. Like nō naʻe ka pahuhopu: ʻo ka ʻai ʻana i ka iʻa lauoho loloa o ke kai, he limu! 

ʻOiai, ua hiki nō i kēia puke ke kū hoʻokahi, he hoa hele nō hoʻi ʻo ia no nā puke o ka ʻope kāheka o Pāhana ʻĀina Lupalupa (PAL), he pūkaʻina puke ʻepekema Hawaiʻi. ʻĀwili ʻia ma PAL ka ʻōlelo Hawaiʻi, ka moʻomeheu Hawaiʻi, a me ka ʻike Hawaiʻi me ka mākau heluhelu a me nā manaʻo ʻepekema e kū ana i ke ana hoʻohālike kaumokuʻāina. Ma ka ʻōlelo Hawaiʻi i haku ʻia ai nā puke; ma hope ka unuhi ʻia ma ka ʻōlelo Pelekānia. Ua haku ʻia hoʻi na nā lima noʻeau o nā kumu kula Hawaiʻi, nā laekahi aʻo heluhelu, a me nā laekahi hoʻomohala haʻawina ʻōlelo Hawaiʻi, me ke aʻoaʻo pū a nā akeakamai a me nā loea ʻike maʻiʻo.

Related Item(s)

The Kamehameha Schools eMall is operated under a licensing agreement with Five Star Transportation.