Your Basket is Empty Checkout

Back to previous page

Pāhana ʻĀina Lupalupa: ʻOpe Maka Mua - Kālai Pili Ola

Pāhana ʻĀina Lupalupa: ʻOpe Maka Mua - Kālai Pili Ola

Price: $80.00

Code: 978-0-87336-417-1

COMING SOON

E MAKAHIʻO i nā kaiapuni Hawaiʻi a me ko lākou mau meaola kupaianaha. E AʻO i ka ʻike Hawaiʻi. E KAUNĀNĀ i nā hana e mālama ai i ka honua.

 

He pūkaʻina puke ʻepekema Hawaiʻi ʻo Pāhana ʻĀina Lupalupa (PAL) nāna e hoʻomākaʻikaʻi i nā mea heluhelu ma kekahi huakaʻi ʻimi naʻauao i nā kaiapuni like ʻole o Hawaiʻi. Mai nā nahele o uka e kākua ana i ka noe a hiki i ke kai uluwehiwehi, e pā ana kēlā kihi, kēia kihi i ka mea heluhelu. E launa ana kāu keiki me ka puʻu koa, ka pāoʻo, ka wiliwili, a ia meaola ʻāpaʻakuma aku, ia meaola ʻāpaʻakuma aku. No Hawaiʻi pae ʻāina wale nō lākou; ʻaʻole loaʻa ma kekahi ʻāina a puni ka honua. E hiaʻai ana ka manaʻo o ka ʻimi loa i nā kiʻi luaʻehu a me nā ʻōlelo piha ʻike. E paʻa ke kahua ʻike Hawaiʻi o ka mea heluhelu ma ka ʻōlelo a me ka moʻomeheu Hawaiʻi.

 

.


Related Item(s)

The Kamehameha Schools eMall is operated under a licensing agreement with Delivery Hawaii, Inc.