Your Basket is Empty Checkout

Back to previous page

Pāhana ʻĀina Lupalupa: ʻOpe Kumuhana: Kāheka

Pāhana ʻĀina Lupalupa: ʻOpe Kumuhana: Kāheka

Price: $24.00

Code: 978-0-87336-419-5

ʻOpe Kumuhana: Kāheka

No ka Papa: Mālaaʻo (akā, ʻo nā ʻano pae makahiki like ʻole ke nanea a hoʻopaʻa i ʻike hou!)

Pae Heluhelu: HA–MA

 

E lēhei mai i nā kāheka o Hawaiʻi! E komo poʻo a hiʻu ana nā mea heluhelu ma ke kāheka e launa ai me nā kupa o laila—ʻo ka pipipi alelo apuapu, ka loli ʻaweʻawe pipili, ka unauna niho ʻūmiʻi, a pēlā wale aku. ʻOkoʻa ka iʻa, ʻokoʻa ka māhele o ke kino nāna e kiʻi i ka meaʻai. Like nō naʻe ka pahuhopu: ʻo ka ʻai ʻana i ka iʻa lauoho loloa o ke kai, he limu!

ʻO kēia ʻope kumuhana no ke kāheka, nona ʻehā puke pae heluhelu a me kekahi Puke ʻIke Kahua ʻEpekema, ʻo ia ka mua o ka pūkaʻina puke ʻo Pāhana ʻĀina Lupalupa (PAL).


He aha ko loko:

4 puke heluhelu 

Puke ‘Ike Kahua ‘Epekema

Related Item(s)

The Kamehameha Schools eMall is operated under a licensing agreement with Five Star Transportation.