Your Basket is Empty Checkout

Back to previous page

Pāhana ʻĀina Lupalupa: ʻOpe Pāono: Kuʻu Wahi Iʻa Kāheka (MA)

Pāhana ʻĀina Lupalupa: ʻOpe Pāono: Kuʻu Wahi Iʻa Kāheka (MA)

Price: $20.00

Code: 978-0-87336-445-4

ʻEono kope o ka puke pae heluhelu hoʻokahi no ka heluhelu alakaʻi ʻana a me ke aʻo pūʻulu ʻana.


Kāheka (Pae Heluhelu HA–MA; No ka Papa: M)

E komo poʻo a hiʻu ma ke kāheka e launa ai me nā kupa o laila a e ʻike i ko lākou mau māhele kino kamahaʻo nāna e kiʻi i ka meaʻai hoʻoheno o ke kai, he limu!


Related Item(s)

The Kamehameha Schools eMall is operated under a licensing agreement with Five Star Transportation.